CONTACT

联系我们

浙江万丰金马逊科技有限公司(装备产业)

电话:0578-31838813183882     传真:0578-3183898
官网:www.king-mazon.com   
地址:浙江缙云工业园区新元路6       邮编:321403

杨小姐    区域经理187-6781-1857        QQ:1097533391           邮箱:info@king-mazon.com
徐小姐    区域经理152-0578-1067        QQ:1012006783           邮箱:kinge@pipebender.com.cn
陈小姐    区域经理150-0578-7217        QQ:1962394184           邮箱:sales3@king-mazon.com


万丰航天科技有限公司(导管产业)

官网:www.king-mazon.com

地址:浙江省嵊州市官河南路999号万丰锦源高科产业园        邮编:312400

杨总监   手机/Mob:181-1602-3340        e-mail: kang.yang@wfjt.com

吕经理   手机/Mob189-3041-0930        e-mail: kang.lv@wfjt.com

丁小姐   手机/Mob:158-5756-3093        e-mail: yuanji.ding@wfjt.com


语言选择: